Jak wybieram lektora?

Lektorzy dostępni w naszej szkole są prezentowani w zakładce LEKTORZY. Krótki opis pozwoli łatwiej podjąć decyzję, z kim chcemy się uczyć. Przy skorzystaniu z lekcji próbnej możemy się przekonać, czy nauczyciel prowadzi zajęcia w oczekiwany sposób.

 

Czy podpisuje umowę ze szkołą?

W szkole obowiązuje regulamin, który zobowiązuje szkołę i ucznia do przestrzegania zasad w nim określonych. Opłacenie zajęć w wybranej ilości jest zobowiązaniem ucznia do przestrzegania regulaminu. Podjęcie nauki jest umową na wykonanie usługi w wybranym przez ucznia zakresie, do czego zobowiązuje się szkoła na zasadach określonych w regulaminie.

 

Czy mogę zmienić lektora w trakcie trwania kursu?

W każdym momencie można wybrać innego nauczyciela. Wystarczy skontaktować się z dyżurnym metodykiem i poprosić o zmianę.

 

Czy mogę mieć więcej niż jednego lektora na jednym kursie?

Rozpoczynając naukę w naszej szkole można wybrać więcej niż jednego lektora. Zajęcia będą wówczas prowadzone na zmianę w wybranym przez ucznia terminie.

 

Czy dzieci mogą korzystać z lekcji na Skypie?

Nauka języka na Skypie wymaga ogromnej koncentracji uwagi. Uważamy, że małe dzieci, uczniowie poniżej 12 lat, skorzystają bardziej z zajęć w szkole tradycyjnej, gdzie będą także miały spełnione cele społeczne. Oczywiście zawsze może być wyjątek od tak rozumianych potrzeb.

 

Czy prowadzicie zajęcia dla osób niewidomych?

Tak. Osoby niewidome, słabo widzące mogą z sukcesem uczyć się języka na Skypie. Zajęcia w takiej sytuacji opierać się będą na materiałach wykorzystujących słuch i mowę.

 

Czy szkoła bada postępy uczniów?

Po zakończonym module zajęć szkoła udostępnia test oceniający postęp ucznia. Udział w teście jest dobrowolny.